Vad innebär DORA?

Paneldiskussion – Vad innebär DORA?

DORA är EUs kommande regelverk om digital operativ motståndskraft, som ska säkerställa att finanssektorn i Europa kan upprätthålla en motståndskraftig verksamhet även vid allvarliga driftsstörningar. Regelverket kommer påverka banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag och dess tredjepartsleverantörer. Kraven är desamma för alla EU-länder och huvudsyftet är att förebygga och minska cyberhot.

I paneldiskussion får vi chansen att lyssna på vad regelverket innebär och hur det påverkar stora delar av den finansiella sektorn. Vilka påverkas, vad omfattar regelverket och vad behöver din organisation göra för att anpassa sig och efterleva regelverket. Lyssna på en erfaren panel med: Magnus Jacobson från Bankföreingen, Kathryn Gee Carlsson från Swedbank och Stefan Funck Pettersson från Springflod.

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig på följande länk:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5016681645297/WN_GOnPLtRgRv62JsdlLZ_vMA

Välkommen!

 

DORA information