SOC/SIEM – bygga själv eller köpa som tjänst?

Paneldiskussion – SOC/SIEM: bygga själv eller köpa som tjänst?

Cybersäkerhetslandskapet skiftar snabbt och har gjort så ett tag. Idag är det än viktigare att ha förmågan att se och detektera vad som så pågår i organisationens digitala infrastruktur. Då behövs tjänster som SOC – Security Operations Center och SIEM – Security information and event management. Vi behöver detektera oönskade händelser så att vi kan agera snabbt.


Vad är SOC och SIEM?
Ska man köpa det som tjänst eller kan man bygga själv? Och vad behövs då? Kan och bör alla organisationer ha en egen SOC? Vad kan man idag kräva och förvänta sig av en SOC-tjänst. Dessa och andra aktuella frågor inom området diskuterar vi i nästa högaktuella paneldiskussion.


Lyssna på vår erfarna expertpanel med: Fredrik Berntsson från Netnordic, Markus Küchler från Epiroc och Rouzbeh Nikberg från Palo Alto. Panelen modereras av Pernilla Rönn från Seadot Cybersecurity.

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig på följande länk:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1016774896226/WN_pk9gUxEaQXSenqFK1PwGYw

Välkommen!