Utmaningar med internrevision för informationssäkerhet

Paneldebatt – Utmaningar med internrevision för informationssäkerhet

En fungerande internrevision avseende informationssäkerhet är viktigare än någonsin med ökade cyberrisker och ökade krav från flertalet regelverk. Vad ställer dessa regelverk för krav och hur får din organisation till en oberoende och kompetent internrevision? Ska man etablera en egen funktion eller behövs en extern part för ett tydligt oberoende? Eller saknar er organisation kompetens inom informationssäkerhet och internrevision? Fler och fler organisationer väljer också att certifiera sig enligt någon standard som t.ex. ISO 27001, vilket också kräver en etablerad funktion för internrevision. Vad krävs för att uppfylla standarderna?

Dessa och andra aktuella frågor inom området diskutera vi i denna paneldiskussion. Lyssna på en stjärnspäckad panel med: Roger Winberg från Telia, Eva Throne-Holst från Nordnet och Jonas Halldin från EY

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig på följande länk:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5216631552912/WN_lD4edvXMRDCSX-dkJOfFjA

Varmt välkomna att ta del av givande diskussioner!