Förändringar av säkerhetsskyddslagen

Förändringar av säkerhetsskyddlagen

Uppdatering av säkerhetsskyddslagen (SSL) från 2019. Igår beslutade Riksdagen om skärpningarna som gäller från 1 december i år.

Förändringarna gäller bland annat:
– Säkerhetsskyddschefens roll
– Säkerhetsskyddsavtal med aktörer i fler situationer
– Säkerhetsskyddsbedömningar om lämpligheten i utkontrakteringar och att tillsynsmyndigheten kan stoppa en utkontraktering
– Tillsynsmyndigheternas befogenheter gällande undersökningsbefogenheter, vitesförelägganden och sanktionsavgifter

Läs mer på:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-starkare-skydd-for-sveriges-sakerhet_H901JuU3