Medlemmar i Cybernode

Seadot medlemmar i Cybernode!

Seadot har blivit antagna som nya medlemmar i den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet som drivs av RISE. Vi hoppas kunna bidra med vår kompetens inom cybersäkerhet för skapa innovationer i Sverige.

Läs mer på Cybernode