MSB publicerar incidenter hos myndigheter under 2020

MSB publicerar incidenter hos myndigheter under 2020

Världen digitaliseras i en takt som förefaller öka för varje år. Det för med sig fördelar men det kan också medföra nya eller förändrade hot. I likhet med tidigare år har uppmärksammade IT-incidenter skett såväl i Sverige som i omvärlden.

Under 2020 har MSB mottagit 286 rapporter om IT-incidenter från statliga myndigheter. Den vanligaste kategorin av incident har varit handhavandefel följt av angrepp, störning i mjukvara eller hårdvara och störning i driftmiljö. De incidenter som rapporterats in har oftast angetts fått begränsade konsekvenser. Ungefär en fjärdedel av fallen har angetts ha fått stora konsekvenser.