Lärdomar från att införa DORA

Paneldiskussion: Lärdomar från att införa DORA

DORA är EUs kommande regelverk om digital operativ motståndskraft, som ska säkerställa att finanssektorn i Europa kan upprätthålla en motståndskraftig verksamhet även vid allvarliga driftsstörningar. Regelverket kommer påverka banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag och dess tredjepartsleverantörer. Kraven är desamma för alla EU-länder och huvudsyftet är att förebygga och minska cyberhot.

Hela Europas finanssektor är en bit in på införandeperioden som pågår fram till 17e januari 2025 då lagstiftningen gäller fullt ut. Vad kan vi lära oss av de som arbetat med lagstiftningen och kommit en bit på vägen?

I denna paneldiskussion får vi chansen att lyssna på vad regelverket innebär och hur det påverkar stora delar av den finansiella sektorn. Och framförallt lära oss mer om utmaningar och erfarenheter från hur man inför regelverket i sin organisation

Lyssna på vår erfarna panel med: Magnus Jacobson från Bankföreningen, Annica Ekelund från AMF Tjänstepension och Kristofer Karlström från Nordnet Bank.

Deltagande är kostnadsfritt.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/7816983050187/WN_CD9f4D1BRpmkowfBjjrpaw