News

2021.02.02MSB publicerar incidenter hos myndigheter 2020

Under 2020 mottog MSB 286 rapporter om IT-incidenter från statliga myndigheter som man nu summerar och publicerar. Vanligaste incidenterna är pga handhavandefel och angrepp.

Read more

2020.12.28Seadot medlemmar i Cybernode

Seadot har blivit antagna som nya medlemmar i den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet som drivs av RISE. Vi hoppas kunna bidra med vår kompetens inom cybersäkerhet för att skapa...

Read more