News

2022.12.16Pernilla Rönn joins Seadot

We are thrilled to announce that one of the most experienced cyber security leaders in Sweden is joining Seadot Cybersecurity! We welcome Pernilla Rönn!

Read more

2022.09.20Paneldebatt om utmaningarna med internrevision för informationssäkerhet

Read more

2022.03.18Paneldebatt om organisationers risker i en digital värld

Cyber- och IT-risker är inte nytt, men det är högaktuellt. Det finns flertalet standarder och modeller för riskhantering och flertalet sektorer har också regulatoriska krav på strukturerat...

Read more

2022.01.11Paneldebatt om NIS och Säkerhetsskyddslagen

Lagstiftningen inom cybersäkerhet skärps inom flera områden. För samhällskritiska tjänster finns NIS - Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och för skydd av...

Read more